O firmie

Biuro Nieruchomości M.D. Wycena wita na swej stronie.

Jesteśmy profesjonalnym, licencjonowanym biurem o stabilnej i ugruntowanej pozycji rynkowej. Działamy od 2001r w regionie północno-wschodniej Polski po to by służyć Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem w sprawach tak ważnych jakimi są czas i finanse.

Oferujemy bogaty pakiet usług w zakresie:

 • wyceny rynkowej nieruchomości
 • sporządzania świadectw energetycznych budynków i lokali stanowiących odrębną nieruchomość

Działamy w oparciu o uprawnienia:

 • Rzeczoznawcy majątkowego Nr 3486 nadane przez Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast
 • Pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 6854, Nr 12396 nadane przez Ministra Budownictwa
 • Uprawnienia energetyczne Nr UWM/WNT/A/199/09 nadane przez Ministra Infrastruktury

Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

WYZNACZNIKIEM NASZYCH DZIAŁAŃ JEST PROFESJONALIZM I RZETELNOŚĆ W SPRAWOWANIU POWIERZONYCH OBOWIĄZKÓW. ZADOWOLENIE OBSŁUGIWANYCH KLIENTÓW JEST NASZĄ DEWIZĄ.

Działamy telefonicznie oraz przez internet.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Wyceny

Polecamy sporządzanie wycen nieruchomości:

 • gruntowych
 • lokalowych (lokale użytkowe, lokale mieszkalne, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego)
 • budynki mieszkalne
 • przedsiębiorstwa - biura, hale produkcyjne, magazyny
 • innych

Wyceny sporządzamy dla celów:

 • ustalenie ceny kupna-sprzedaży nieruchomości
 • określenie wartości dla potrzeb amortyzacji środków trwałych
 • ustalenia wielkości w celu zabezpieczenia wierzytelności banku  z tytułu udzielanego kredytu
 • wyceny dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • ustalenie wysokości odszkodowania   za szkody
 • dla celów ubezpieczeniowych
 • rozliczenia poniesionych nakładów
 • wycena  „mienia zabużańskiego”
 • innych

Koszty sporządzenia wycen:

Cena za sporządzenie operatu szacunkowego ustalana jest indywidualnie przed przystąpieniem do sporządzenia opracowania. Cena wynika z rodzaju nieruchomości, celu wyceny, terminu sporządzenia opracowania, dokumentacji udostępnionej przez zleceniodawcę  oraz innych indywidualnych, właściwych dla danej nieruchomości uwarunkowań.

Zapewniam konkurencyjne ceny i krótkie terminy wykonywania opracowań.

Świadectwa energetyczne

Oferujemy wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków i lokali stanowiących odrębne nieruchomości

zgodnie z wymogami  Dyrektywy  2002/91/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 16 grudnia 2002 r. dotycząca jakości energetycznej budynków oraz Prawa budowlanego

Certyfikacja energetyczna - co to oznacza

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to olbrzymi krok w stronę oszczędności energii. Zaimplementowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej generować będzie olbrzymie oszczędności energii. Jednocześnie znacząco wpłynie na rynek nieruchomości oraz budownictwa.

Jakość energetyczna budynku - ilość energii aktualnie zużywana lub wyliczona na zaspokojenie różnych potrzeb związanych ze standardowym użytkowaniem budynku, które może obejmować ogrzewanie, ciepłą wodę, klimatyzację, wentylację i oświetlenie. Wielkość zużycia energii może być wyrażona w jednym lub większej liczbie wskaźników liczbowych, przy liczeniu, których uwzględniane są czynniki mogące mieć wpływ na wielkość zapotrzebowania na energię, mianowicie izolacje, charakterystyka instalacji, projekt i usytuowanie budynku z punktu widzenia lokalnych warunków klimatycznych, ekspozycja na słońce i jego wykorzystanie, wpływ na sąsiednie budynki, możliwość wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych produkcja energii na miejscu i inne czynniki mające wpływ na klimat wewnętrzny budynku, zapewnienie, którego decyduje o zapotrzebowaniu na energię.

Certyfikat jakości energetycznej budynku - certyfikat oficjalnie uznany przez kraje członkowskie lub ich przedstawicieli, zawierający wyliczenie jakości energetycznej budynku przeprowadzone zgodnie z metodologią danego kraju

Podstawą prawną na poziomie Unii Europejskiej jest Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynku. To ona narzuca konieczność wprowadzenia odpowiednich regulacji, prawnych mających na celu wprowadzenia obowiązkowego certyfikowania budynków najpóźniej od dnia 1 stycznia 2009 roku.

W Polsce wprowadza ją nowelizacja ustawy Prawo Budowlanej z dnia 19 września 2007 roku oraz nowelizacja z dnia 27 sierpnia 2009 roku. W owych nowelizacjach zawarto wszelkie potrzebne informacje nt implementacji dyrektywy. Zgodnie z nimi wszystkie nowo powstające oddawane do użytku budynki oraz budynki lub lokale podlegające zbyciu lub wynajmowi podlegają certyfikacji. Oznacza to, że każdy taki budynek lub lokal musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat), określający wielkość energii wyrażoną w kWh/m2/rok niezbędną do zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem. Dokument taki jest ważny przez 10 lat.

Koszt porządzenia świadectwa ustalany  jest indywidualnie przed przystąpieniem do sporządzenia opracowania. Cena wynika z rodzaju nieruchomości, terminu sporządzenia opracowania, dokumentacji udostępnionej przez zleceniodawcę  oraz innych indywidualnych, właściwych dla danej nieruchomości uwarunkowań.

Zapewniam konkurencyjne ceny i krótkie terminy wykonywania opracowań.

Kontakt

M.D. Wycena

Adres:

19-300 Ełk
ul Wczasowa 8

Telefony:

komórka: 502 309 147
komórka: 519 147 906
mail: mdwycena@o2.pl
 
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek
9:00 - 18:00
sobota
9:00 - 14:00

Małgorzata Dąbrowska
komórka: 502 309 147

Uprawnienia:
Rzeczoznawcy majątkowego Nr 3486 nadane przez Ministra Budownictwa i Infrastruktury
Pośrednika w obrocie nieruchomościami Nr 6854 nadane przez Ministra Budownictwa
Uprawnienia energetyczne Nr UWM/WNT/A/199/09 nadane przez Ministra Infrastruktury